การดำเนินงานโครงการกองทุนสร้างสุขบุคลากร สพป.นราธิวาส เขต 3

>>>>>วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2566 เวลา 13:30น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วย ว่าที่ ร.ต.หญิง ชนาธิป ผลวาวแวว รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 และคณะกรรมการ ร่วมประชุมการดำเนินงานโครงการกองทุนสร้างสุข ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 ประจำเดือนพฤษภาคม เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนโครงการ และพิจารณาการอนุมัติการกู้ยืมเงินกองทุนสร้างสุขบุคลากร สพป.นราธิวาส เขต 3 โดยมียอดคงเหลือสุทธิ ทั้งสินจำนวน 12,362.24 บาท เดือนพฤษภาคมนี้มีผู้ประสงค์กู้ยืมจำนวน 1 ราย