นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอน รร.ราชพัฒนา และพบปะผู้บริหารศูนย์เครือข่ายมะรือโบออก

>>>>>วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2566 เวลา 13:30น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ลงพื้นที่ นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1/2566 ของ รร.ราชพัฒนา ในการนี้ได้พบปะคณะครู และนักเรียน เพื่อสอบถามปัญหาในการจัดการเรียนการสอน และเน้นย้ำการขับเคลื่อนจุดเน้นทั้ง 5 จุดเน้นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนต่อไป และได้พบปะผู้บริหารสถานศึกษาศูนย์เครือข่ายสถานศึกษามะรือโบออก