ประชุมคณะกรมการจังหวัดนราธิวาส ประจำเดือนพฤษภาคม

>>>>>วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2566 เวลา 9:00น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดนราธิวาส ประจำเดือนพฤษภาคม ปี พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมพระนราภิบาล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส โดยนายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานการประชุม และได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนและคณะครูที่ได้รับคะแนน O-NET 100 คะแนนเต็ม ในการนี้นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ได้ถ่ายรูปร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการหน้าอาคารศาลากลางจังหวัดนราธิวาส เพื่อเป็นที่ระลึกก่อนย้ายไปสำนักงานหลังใหม่