ประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจการกำกับ ติดตามผลการดำเนินงานป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

>>>>วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2566 เวลา 09:00 น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้ นายวิชัย จันทร์ส่อง ว่าที่ ร.ต.หญิง ชนาธิป ผลวาวแวว และนายพนม ธุระนนท์ รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เข้าร่วมประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจการกำกับ ติดตามผลการดำเนินงานป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมจะแนะ สพป.นราธิวาส เขต 3