ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดนราธิวาส เดือนพฤษภาคม

>>>>>วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2566 เวลา 9:00น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดนราธิวาส ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2566 ทั้งนี้เพื่อพิจารณาและรับทราบแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดนราธิวาส ตามระเบียบวาระการประชุม ณ ห้องประชุม สกสค.จังหวัดนราธิวาส