กิจกรรมเสวนายามเช้า พบปะหารือกับส่วนราชการจังหวัดนราธิวาส

>>>>>วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2566 เวลา 7:00น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต.หญิง ชนาธิป ผลวาวแวว นายวิชัย จันทร์ส่อง รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ร่วมกิจกรรมเสวนายามเช้า โดยมีนายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธาน เพื่อพบปะหารือกับส่วนราชการจังหวัดนราธิวาส ในการนี้ สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นเจ้าภาพจัดงาน และได้มอบป้ายการจัดงานให้หน่วยงานในกระทรวงศึกษาธิการ เป็นเจ้าภาพในครั้งต่อไป

ภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?set=a.703546928242915&type=3