บรรยากาศวันที่ 2 ของการรับสมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการครู

>>>>>วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2566 เวลา 11:00น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยว่าที่ ร.ต.หญิง ชนาธิป ผลวาวแวว และนายพนม ธุระนนท์ รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เยี่ยมให้กำลังคณะกรรมการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2566 เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม มีประสิทธิภาพและถูกต้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขัน ณ ห้องประชุมระแงะ สพป.นราธิวาส เขต 3