Video conference เรื่อง การชี้แจงการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

>>>>>วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ.2566 เวลา 13:30น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยนายพนม ธุระนนท์ รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 และนางชฎารัตน์ หนูแก้ว ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Video conference เรื่อง การชี้แจงการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมจะแนะ สพป.นราธิวาส เขต 3