บรรยากาศวันที่ 6 ของการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็ฯข้าราชการครู ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

>>>>>วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.2566 เวลา 8:30น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้นายพนม ธุระนนท์ และว่าที่ ร.ต.หญิง ชนาธิป ผลวาวแวว รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เยี่ยมให้กำลังใจคณะกรรมการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2566 เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม มีประสิทธิภาพและถูกต้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขัน ณ ห้องประชุมระแงะ สพป.นราธิวาส เขต 3