รับติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน Quick Policy : QP

>>>>วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2566 เวลา 14:00น. ดร.พิทักษ์ โสตถยาคม ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาสื่อและการเรียนรู้ สพฐ. ลงพื้นที่ติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามตัวชี้วัดนโยบายเร่งด่วนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Quick Policy : QP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 6 เดือน) โดยนางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ได้มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต.หญิง ชนาธิป ผลวาวแวว รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 รักษาราชการแทน ผอ. สพป.นราธิวาส เขต 3 กล่าวให้การต้อนรับ และมีผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดร่วมให้ข้อมูล ณ ห้องประชุมจะแนะ สพป.นราธิวาส เขต 3

ภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=narathiwatedu3&set=a.706938867903721