นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอน ณ รร.บ้านเจาะไอร้อง รร.บ้านบาโงดุดุง

>>>>>วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2566 เวลา 10:30น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยนายสมเกียรติ หนูแก้ว ผอ,กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และน.ส.สุกัญญา ขวัญดี เลขานุการ ลงพื้นที่นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2566 ณ รร.บ้านเจาะไอร้อง และ รร.บ้านบาโงดุดุง ในการนี้ได้พบปะคณะครู และนักเรียน เพื่อสอบถามปัญหา ในการจัดการเรียนการสอน และเน้นย้ำการขับเคลื่อนจุดเน้นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั้ง 5 ข้อได้แก่ ได้แก่ 1.ด้านความปลอดภัย 2.อ่านออก เขียนได้ และคิดเลขเป็น 3.สถานศึกษา สวยงาม น่าอยู่ น่าดู 4.การเงินพัสดุถูกต้อง เป็นปัจจุบัน 5.การสร้างเครือข่ายและประชาสัมพันธ์

ภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=narathiwatedu3&set=a.707555211175420