“กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาครูนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสถานศึกษา”

>>>>>วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2566 เวลา 9:00น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธาน โครงการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน “กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาครูนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสถานศึกษา” เพื่อให้ครูประจำชั้นซึ่งเป็นผู้ใกล้ชิดนักเรียนมากที่สุด มีสมรรถนะในการนำจิตวิทยาไปใช้ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยมีว่าที่ ร.ต.หญิง ชนาธิป ผลวาวแวว นายวิชัย จันทร์ส่อง นายพนม ธุระนนท์ รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ร่วมเป็นเกียรติ ณ ห้องประชุมระแงะ สพป.นราธิวาส เขต 3

<<ภาพเพิ่มเติม>>