กิจกรรมเสวนายามเช้า Morning Talk พบปะหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนราธิวาส

>>>>>วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2566 เวลา 7:00น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วย ว่าที่ ร.ต.หญิง ชนาธิป ผลวาวแวว นายพนม ธุระนนท์ รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 และบุคลากร สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นเจ้าภาพร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในการจัดกิจกรรมเสวนายามเช้า Morning Talk พบปะหารือข้อราชการกับหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนราธิวาส โดยมีนายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธาน ณ วิทยาลัยชุมชนจังหวัดนราธิวาส ซึ่งเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป คือ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส