ประชุมคณะ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 ครั้งที่ 6/2566

>>>>>วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2566 เวลา 9:30น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วย นายพนม ธุระนนท์ รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 ครั้งที่ 6/2566 โดยมีนายสุนทร เพ็ชรคง เป็นประธาน ทั้งนี้เพื่อพิจารณาให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิทยฐานะครูชำนาญการและเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ จำนวน 23 ราย ผ่านระบบ Zoom meeting จาก ห้องประชุมจะแนะ สพป.นราธิวาส เขต 3