สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมา) สพป.นราธิวาส เขต 3

>>>>>วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2566 เวลา 11:00 น. นางสุฏิญญา วงษ์นาม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 ได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้เข้าสอบ คัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมา) ปฏิบัติหน้าที่ใน สพป.นราธิวาส เขต 3 และคณะกรรมการ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม มีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมระแง: สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3