การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ประจำเดือนมิถุนายน

>>>>>วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2566 เวลา 9:00น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด ประจำเดือนมิถุนายน ปี 2566 โดยมีนายสมยศ เสาวคนธ์ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด เป็นประธานการประชุม เพื่อรับทราบข้อเสนอแนะและแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงานสหกรรณ์ออมทรัพย์ครู ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดนราธิวาส