การประเมินความรู้ความสามารถ ด้านที่ 2 สายงานบริหารการศึกษา ผอ.รร.บ้านน้ำวน เพื่อขอมีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

>>>>>วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2566 เวลา 10:00น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3เป็นประธานคณะกรรมการ การประเมินความรู้ความสามารถ ด้านที่ 2 สายงานบริหารการศึกษา ผอ.รร.บ้านน้ำวน เพื่อขอมีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โดยมีนายอับดุลรอเปอ สะอุดี ผอ.รร.บ้านจะแนะ และนางนาซีลา สาเหาะ ผอ.รร.พิทักษ์วิทยากุมุง เป็นกรรมการ ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด