การประเมินความรู้ความสามารถ ด้านที่ 2 สายงานบริหารการศึกษา รร.บ้านกอแนะเหนือ

>>>>>วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2566 เวลา 13:30น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3เป็นประธานคณะกรรมการ การประเมินความรู้ความสามารถ ด้านที่ 2 สายงานบริหารการศึกษา ผอ.รร.บ้านกอแนะเหนือ เพื่อขอมีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โดยมีนายสะมาแอ อาบู ผอ.รร.บ้านบระเอ็ง และนางวนิดา สาและ ผอ.รร.บ้านปาเซ เป็นกรรมการ ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด