โครงการปฐมนิเทศนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

>>>>>วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 08:30 น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต.หญิง ชนาธิป ผลวาวแวว รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วย นางสาวณัฏฐณิชา หมั่นสกุล นักวิชาการศึกษชำนาญการ เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนักเรียนใน พระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับชั้นมัยธมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 ซึ่งมีนักเรียน จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 จากโรงเรียนบ้านไอร์โซ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส ที่ได้รับทุน เป็นนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ และเข้าศึกษาต่อ โรงเรียนสวนพระยาวิทยา ในระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 จำนวน 1 คน คือ ด.ญ.ฟารียานี ยะโกะ ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี สพป. นราธิวาส เขต 1