กิจกรรม กันเอง ยามเช้า ชาวระแงะ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกาลิซา

>>>>วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2566 เวลา 7:00น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยว่าที่ ร.ต.หญิง ชนาธิป ผลวาวแวว นายวิชัย จันทร์ส่อง นายพนม ธุระนนท์ รอง ผอ.สพป. นราธิวาส เขต 3 ร่วมกิจกรรม กันเอง ยามเช้า ชาวระแงะ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกาลิซา โดยมีนายวิมุตติ อำนักมณี นายอำเภอระแงะ เป็นประธาน พบปะหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอระแงะ เพื่อแจ้งข้อราชการ มีเจ้าภาพในการจัดงาน อบต.กาลิซา และ อบต.บองอ เป็นเจ้าภาพร่วม และการจัดงาน ในครั้งต่อไปจัดที่ อบต.เฉลิม มี อบต.บาโงสะโต และ อบต.ตันหยงลิมอ เป็นเจ้าภาพ