ประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. เขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่ 1/2566

>>>>วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2566 เวลา 14:00น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานคณะกรรมการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ของสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 ครั้งที่ 1/2566 เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานในการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย นิเทศติดตามตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการดำเนินการ โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมจะแนะ สพป.นราธิวาส เขต 3