MOE Safety Center ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวนักเรียน รร.มะรือโบตก

>>>>>วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2566 เวลา 10:30น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วย ว่าที่ ร.ต.หญิง ชนาธิป ผลวาวแวว นายวิชัย จันทร์ส่อง รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 และคณะ MOE Safety Center ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวนักเรียนโรงเรียนบ้านมะรือโบตก ซึ่งประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต ทั้งนี้ได้มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาเบื้องต้นให้กับทางครอบครัวนักเรียน และได้พบปะผู้บริหารสถานศึกษา ครูและนักเรียน พร้อมเน้นย้ำการขับเคลื่อนจุดเน้นของสำนักงานเขตพื้นที่ฯด้วย ขอขอบคุณผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครู ที่อำนวยความสะดวกในการเดินทางไปบ้านนักเรียน

<<ภาพเพิ่มเติม>>