การประชุมชี้แจงคณะกรรมการคุมสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย

>>>>>วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2566 เวลา 14:30น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานการประชุมชี้แจงคณะกรรมการคุมสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีนายพนม ธุระนนท์ ว่าที่ ร.ต.หญิง ชนาธิป ผลวาวแวว นายวิชัย จันทร์ส่อง รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 และคณะกรรมการคุมสอบ ร่วมประชุม เพื่อรับทราบแนวทางปฏิบัติ ให้มีความถูกต้อง โปร่งใส และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีที่ ก.ค.ศ. กำหนด ณ ห้องประชุมระแงะ สพป.นราธิวาส เขต 3

<<ภาพเพิ่มเติม>>