กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

26 มิถุนายน 2566 นายมูฮำมัด อิบนุลเมาว์ลา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไอร์โซ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร นักเรียน โรงเรียนบ้านไอร์โซ ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ในชุมชนเขตบริการของโรงเรียน กล่าวคำปฏิญาณตนในการไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทุกชนิด และอ่านสารนาง​สาวตรี​นุช​ เทียน​ทอง​ รัฐมนตรี​ว่าการ​กระทรวง​ศึกษาธิการ​ เนื่องในวันต่อต้าน​ยาเสพติด​โลก​ ประจำปี​ 2566​ ซึ่งฝากทุกภาค​ส่วน​ร่วมกันดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเข้มแข็ง​ ปลุกกระแสรณรงค์ สร้างการรับรู้ในการต่อต้านยาเสพติดผ่านสื่อออนไลน์ (Social Media)​ และจัดกิจกรรมรณรงค์ที่แสดงออกถึงการมีส่วนร่วมในการรณรงค์เพื่อการป้องกันยาเสพติด ภายใต้กรอบแนวคิด “รวมพลังไทยหยุดภัยยาเสพติด”​