ประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอระแงะ ประจำเดือนกรกฎาคม

>>>>>วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2566 เวลา 9:00น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ร่วมปร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานความมั่นคง และหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจอำเภอระแงะ โดยมี นายวิมุตติ อำนักมณี นายอำเภอระแงะ เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้ เพื่อการขับเคลื่อนและเร่ งรัดการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส