ประชุมโครงการทุนภูมิทายาท ประจำปี 2566

>>>>>วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09:00 น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้ นายวิชัย จันทร์ส่อง รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานในการประชุมโครงการทุนภูมิทายาท ประจำปี 2566 โดยมีคณะกรรมการบริหารทุนภูมิทายาท เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมจะแนะ สพป.นราธิวาส เขต 3