การประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในโครงการกองทุนการศึกษา กลุ่มภาคใต้

>>>>>วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ.2566 เวลา 8:30น. พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในโครงการกองทุนการศึกษา กลุ่มภาคใต้ โดยนางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้นายวิชัย จันทร์ส่อง รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 และผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสาเมาะ ร่วมเป็นเกียรติ ณ โรงแรมซีแอสปัตตานี เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนความสำเร็จ ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการกองทุนการศึกษา กลุ่มภาคใต้

ภาพโดย : นายวิทยา ศรีคำขวัญ พนักงานราชการ สพป.นราธิวาส เขต 2