มอบสิ่งของเพื่อเป็นรางวัลในการจัดงานกาชาด ของกิ่งกาชาดอำเภอแว้ง

>>>>วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ.2566 เวลา 9:00น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้นายลุกมาณ์ ดือราอิง ผอ.กลุ่มอำนวยการ มอบสิ่งของเพื่อเป็นรางวัลในการจัดงานกาชาด ของกิ่งกาชาดอำเภอแว้ง เพื่อให้การสืบสานประเพณีวัฒนธรรม ของอำเภอแว้ง ประจำปี 2566 ในการจัดหารายได้ให้กับกิ่งกาชาดอำเภอแว้ง ไว้ใช้ในกิจกรรมสาธารณกุศล การบรรเทาทุกข์และช่วยเหลือสงเคราห์ประชาชนในด้านต่างๆ ณ ที่ว่าการอำเภอแว้ง จ.นราธิวาส