การประชุม PLC บุคลากร สพป.นราธิวาส เขต 3

>>>>วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ.2566 เวลา 16:00น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วย ว่าที่ ร.ต.ชนาธิป ผลวาวแวว นายวิชัย จันทร์ส่อง นายพนม ธุระนนท์ รอง.ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 และบุคลากร สพป.นราธิวาส เขต 3 ร่วมประชุม PLC บุคลากร สพป.นราธิวาส เขต 3 การรวมตัว รวมใจ รวมพลัง ร่วมมือกันของผู้บริหาร และบุคลากร ในสังกัด เพื่อพัฒนาการเรียนรู้และปรับปรุงผลการปฎิบัติราชการ และการขับเคลื่อนตามจุดเน้นของเขตพื้นที่ฯ ณ ห้องประชุมระแงะ สพป.นราธิวาส เขต 3