ประชุมสัมมนา ผอ.สพท.ทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2566

>>>>>วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09:00น. นางสุภิญญา วงษ์นามผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เข้าร่วมการประชุมสัมมนา ผอ.สพท.ทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2566 ระหว่างวันที่ 11-13 กรกฎาคม 2566เพื่อรับทราบนโยบายและข้อราชการสำคัญจากผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ สวนนงนุชพัทยา จังหวัดชลบุรี