กิจกรรมกันเองยามเช้า ชาวอำเภอระแงะ ณ อบต.เฉลิม

>>>>>วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ.2566 เวลา 7:00น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยนายวิชัย จันทร์ส่อง นายพนม ธุระนนท์ รอง ผอ.สพป. นราธิวาส เขต 3 ร่วมกิจกรรม กันเอง ยามเช้า ชาวระแงะ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลิม โดยมีนายวิมุตติ อำนักมณี นายอำเภอระแงะ เป็นประธาน พบปะหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษาในอำเภอระแงะ เพื่อแจ้งข้อราชการ มีเจ้าภาพในการจัดงาน อบต.เฉลิม อบต.บาโงสะโต และ อบต.ตันหยงลิมอ เป็นเจ้าภาพร่วม