กิจกรรมการบูรณาการหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ

>>>>>วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2566 เวลา 13:00น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมการบูรณาการหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการโรงเรียนสุจริต ระหว่างวันที่ 20-21 กรกฎาคม พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมจุฑารัตน์ ชั้น 3 โดยมีโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล และโรงเรียนคุณภาพ สพฐ. เข้าร่วมประชุมทั้งสิน 17 โรง