พิธีเปิดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ โรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

>>>>วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2566 เวลา 9:00น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้ว่าที่ ร.ต.หญิง ชนาธิป ผลวาวแวว รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ โรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับภูมิภาค เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้บริหาร ครู และนักเรียน ได้พัฒนางานผ่านกระบวนการประกวดแข่งขัน ณ หอประชุมวิทยาลัยชุมชนจังหวัดนราธิวาส

ภาพโดย : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.นราธิวาส เขต 1