คณะกรรมการตัดสินประกวด Best Practice จุดเน้น “ด้านความปลอดภัย”

>>>>>วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09:00 น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้คณะกรรมการตัดสินประกวด Best Practice จุดเน้น “ด้านความปลอดภัย” สพป.นราธิวาส เขต 3 ลงพื้นที่ประเมินผลงานเชิงประจักษ์ ณ โรงเรียนอนุบาลระแงะ โรงเรียนบ้านบาโงสะโต และโรงเรียนบ้านกาลิซา