พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายในนักเรียน “จะแนะเกมส์”

>>>>>วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2566 เวลา 09:00น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 เป็นประธานเปิดการจัดการแข่งขัน “กีฬาสีภายใน จะแนะเกมส์” เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนกล้าแสดงออก มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีความสามัคคีในหมู่คณะ ณ โรงเรียนบ้านจะแนะ