ประชุมคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 9/2566

>>>>>วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2566 เวลา 10:00น. นายสุนทร เพ็ชรคง ประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ฯ ประชุมคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำเขตพื้นที่การศึกษาของประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 โดยมีนางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 และคณะกรรมการร่วมประชุมพิจารณาการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา การแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการย้าย การเลื่อนระดับตำแหน่งข้าราชการ และ อื่นๆ ตามระเบียบวาระ ณ ห้องประชุมจะแนะ สพป.นราธิวาส เขต 3