กิจกรรม Big Cleaning Day โรงเรียนบ้านมูโนะ

>>>>>วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2566 เวลา 09:00น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต.หญิง ชนาธิป ผลวาวแวว รองผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3  พร้อมด้วยบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day โรงเรียนบ้านมูโนะ ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อัคคีภัย เหตุไฟไหม้โกดังเก็บดอกไม้เพลิงที่ผ่านมา ณ โรงเรียนบ้านมูโนะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส