“พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 30/2566 และประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ

>>>>>วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2566 เวลา 8:00น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต.หญิง ชนาธิป ผลวาวแวว รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และบุคลากร สพป. นราธิวาส เขต 3 ร่วมรับชม Video Conference รายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 30/2566 “วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” และประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ทั่วประเทศ เพื่อรับทราบนโยบาย จาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แณ ห้องประชุมจะแนะ สพป.นราธิวาส เขต 3