ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ อำเภอระแงะ ประจำเดือนสิงหาคม

>>>>>วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2566 เวลา 9:00น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต.หญิง ชนาธิป ผลวาวแวว รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3  ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กองกำลัง รัฐวิสาหกิจ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานการศึกษา โดยมีนายวิมุตติ อำนักมณี นายอำเภอระแงะ เป็นประธาน เพื่อการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลระแงะ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส