ประชุมเชิงปฎิบัติการใช้งานระบบสุขภาพจิตเบี้องต้น Shcool Health HERO

>>>>>วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2566 เวลา 9:00น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฎิบัติการใช้งานระบบสุขภาพจิตเบี้องต้น Shcool Health HERO เพื่อเฝ้าระวัง คัดกรองปัญหาด้านพฤติกรรม อารมณ์ สังคม และค้นหาเด็กกลุ่มเสี่ยง/มีปัญหา ในโรงเรียน ให้ได้รับการช่วยเหลือจนดีขึ้น โดบมีนายวิชัย จันทร์ส่อง รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 นายสมเกียรติ หนูแก้ว ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และ แอดมินประจำโรงเรียนทั้ง 75 โรงเรียน ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมจะแนะ สพป.นราธิวาส เขต 3