โครงการอบรมให้ความรู้เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

>>>>>วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2566 เวลา 10:00น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต.หญิง ชนาธิป ผลวาวแวว รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ร่วมเป็นเกียรติในการเปิดโครงการอบรมให้ความรู้เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอระแงะ จ.นราธิวาส โดยมีนายวิมุตติ อำนักมณี นายอำเภอระแงะ เป็นประธาน มีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนในสังกัดศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอระแงะ