คณะกรรมการ Coaching การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ รอง ผอ.สพป.

>>>>>วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2566 เวลา 13:30น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นคณะกรรมการ Coaching การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในเขตตรวจราชการที่ 7 โดยมีนายภิรมย์ จีนธาดา ผอ.สพป.ปัตตานี 1 เป็นประธานคณะกรรมการ Coaching ณ สพป.ปัตตานี เขต 1