ประชุมคณะกรรมการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา

>>>>>วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2566 เวลา 9:00น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา โดยมีว่าที่ ร.ต.หญิง ชนาธิป ผลวาวแวว นายวิชัย จันทร์ส่อง นายพนม ธุระนนท์ รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 และคณะกรรมการรับสมัคร เข้าร่วมประชุม เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการรับสมัครที่ ก.ค.ศ. กำหนด ให้มีความถูกต้อง บริสุทธิ์ยุติธรรม โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ณ ห้องประชุมจะแนะ สพป.นราธิวาส เขต 3