การอบรมเชิงปฏิบัติการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

>>>>>วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2566 เวลา 9:30น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้ นายวิชัย จันทร์ส่อง รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พบปะคณะครูที่เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ทั้งนี้เพื่อให้ครูผู้สอน ได้นำกิจกรรมลงสู่ชั้นเรียนในการปลูกฝังความเป็นนักวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนในระดับประถมศึกษาปีที่ 2 โดยมีคณะครูโรงเรียนแกนนำเป็นวิทยากรร่วมบรรยาย ณ ห้องประชุมระแงะ สพป.นราธิวาส เขต 3