กิจกรรมเยี่ยมวัดทำบุญเนื่องในวันธรรมสวนะ ประจำเดือนสิงหาคม

>>>>>วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2566 เวลา 10:00น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้ว่าที่ ร.ต.ชนาธิป ผลวาวแวว รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ร่วมกิจกรรมเยี่ยมวัดทำบุญเนื่องในวันธรรมสวนะ ประจำเดือนสิงหาคม ปี พ.ศ.2566 โดยมีนายวิมุตติ อำนักมณี นายอำเภอระแงะ เป็นประธาน มีหัวหน้าส่วนราชการ นักเรียน และชุมชน เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้พุทธศาสนิกชน ได้ทำบุญสมาทานศีล ฟังพระธรรมเทศนา เจริญจิตภาวนา สืบสานวัฒนธรรมอันดีงาม ณ วัดชัยรัตนาราม (วัดบ้านไทย) ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส