การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์

>>>>>วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2566 เวลา 13:30น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ โดยมี ดร.นิยอ บาอา ผอ.กลุ่มนิเทศฯ และ น.ส.อะแอเซ๊าะ โต๊ะมุสอ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นกรรมการ ผู้เข้ารับการประเมิน คือ น.ส.อัสนี อุแม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ทั้งนี้เพื่อให้เป็นตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ตามที่ ก.ค.ศ.กำหนด ณ ห้องประชุมสำรอง 1 สพป.นราธิวาส เขต 3