วันที่ 2 ของการรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา

>>>>>วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2566 เวลา 16:30น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต.หญิง ชนาธิป ผลวาวแว นายพนม ธุระนนท์ รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยคณะกรรมการรรับสมัครคัดเลือกบุคคลให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้การดำเนินการรับสมัครเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการรับสมัครที่ ก.ค.ศ. กำหนด ให้มีความถูกต้อง บริสุทธิ์ยุติธรรม โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ณ ห้องประชุมจะแนะ สพป.นราธิวาส เขต 3