กิจกรรมเสวนายามเช้าจังหวัดนราธิวาส กับชาวยุติธรรม

>>>>>วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2566 เวลา 7:00น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วย ว่าที่ ร.ต.หญิง ชนาธิป ผลวาวแวว นายพนม ธุระนนท์ รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 และบุคลากร สพป.นราธิวาส เขต 3 ร่วมกิจกรรมเสวนายามเช้า กับชาวยุติธรรม เพื่อพบปะหารือข้อราชการกับหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนราธิวาส โดยมีนายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธาน ณ สถานแรกรับเด็กและเยาวชนจังหวัดนราธิวาส สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนราธิวาส เป็นเจ้าภาพร่วมกับหน่วยงานกระทรวงยุติธรรม กิจกรรมครั้งต่อไป คือ เทศบาลเมืองนราธิวาส