การประเมินผู้บริหารสถานศึกษา ในการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ เชี่ยวชาญ นายซากี สะมะแอ ผอ.รร.บ้านบูเกะตาโมง มิตรภาพที่ 128

>>>>>วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2566 เวลา 9:00น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานคณะกรรมการการประเมินผู้อำนวยการสถานศึกษา ในการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ สายงานบริหารการศึกษา มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ (ประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2) ณ โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมง มิตรภาพที่ 128 โดยมีนายจร ประสงค์สุข ข้าราชการบำนาญ และนายอุดม ชูอ่อน ผอ.รร.บ้านช่องแมวเป็นคณะกรรมการประเมิน ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารการศึกษา มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ที่ ก.ค.ศ กำหนด