ประชุมปรึกษาหารือข้อราชการเร่งด่วน กับประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา สังกัด สพป.นราธิวาส เขต 3

>>>>>วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2566 เวลา 14:00น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานการประชุมปรึกษาหารือข้อราชการเร่งด่วน กับประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา ในสังกัด สพป.นราธิวาส เขต 3 โดยมีว่าที่ ร.ต.หญิง ชนาธิป ผลวาวแวว นายวิชัย จันทร์ส่อง และนายพนม ธุระนนท์ รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ร่วมประชุม เพื่อแจ้งข้าราชการเร่งด่วนในการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลระแงะ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส